Hadsund Motorklub

Kodeks

Hadsund Motor Klubs Kodeks

 

Ethvert medlem af Hadsund Motor Klub (HdMK) eller gæster fra andre klubber er ansvarlig for egne handlinger og for handlinger og dispositioner foretaget af personer i deltagerens team. En gæst vil betragtes som at være et dagsmedlem i klubben.

Hvis en deltager er umyndig, falder dette ansvar på deltagerens værge eller forældre.

Overskridelse der er forårsaget af forældre eller en værge til et klubmedlem, udløser ligeledes en advarsel / sanktion til klubmedlemmet.

 

Al færdsel på banen og i ryttergården skal foregå efter klubbens regler. Overskridelser af klubbens kodeks eller politik kan medføre advarsel eller sanktion.

 

Hvad vi stræber efter:

 

 • Vis respekt for dine med- og modkører, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg.
 • Alle som færdes i klubben skal holde en god omgangstone til og om hinanden.
 • Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd samt snyd.
 • Beskyt sporten mod racisme, discrimination og vold og tag aktiv afstand herfra.
 • Kør efter reglerne – både de formelle og de uformelle fairplay-regler.
 • Giv’ det bedste af dig selv - både gennem din indsats og din opførsel.
 • Del ud af din viden for at beskytte og udvikle sporten.
 • Vær åben overfor nye medlemmer og hjælp dem med at blive integreret i klubben.
 • Tag ansvar for dine handlinger.
 • Vær opmærksom på konsekvenserne af, hvad du siger, eller hvordan du opfører dig.
 • Vis at motocross både handler om følelser, dygtighed og ærlighed.

 

Hvad vi ikke accepterer:

 

 • Vold – fysisk eller psykisk.
 • Krænkende gestus eller sprog til at fornærme nogen på nogen måde eller til at provokere andre til had eller vold.
 • At udsætte andre for fare på banen / ryttergården eller kører på en usportslig måde især hvis der er en væsentlig forskel i færdighedsniveauet.
 • Chikane - chikane defineres som systematiske, fjendtlige og gentagne handlinger, der har til formål at isolere eller udstøde eller skade et menneskes værdighed.
 • Trusler, løfte om fordele og tvang.
 • At fornærme værdigheden eller integriteten af en privatperson eller en gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, handicap, sprog, religion, politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller enhver anden grund.

 

Grundlag til Sanktioner

Overtrædelse af bestemmelserne kan sanktioneres i medfør til Hadsund Motor Klubs politik og vedtægter og skal afspejle overtrædelsens alvor.

Sanktioner må kun udstedes af bestyrelsen og / eller en udpeget person fra bestyrelsen f.eks banelederen.

Samtale skal føres ifølge klubbens kodeks og erhver form for sanktion skal være fair og upartisk. Modparten kan protestere sanktionen ved at henvende sig til bestyrelsen.

Hvis ikke et beslutningsmyndigt flertal fra bestyrelsen er til stede skal skadelidte acceptere sanktionen på dagen, men kan henvede sig efterfølgende til bestyrelsen med krav om at undersøge sagen.

 

 

Sanktioner

Advarsler er ikke anset som sanktion.

 

 1. Advarsel - Ingen protokol  eller opfølgning med mindre der er yderligere overtrædelse.
 2. Timeout - Køreren bedes forlade banen men er velkommen i næste session (time) - ingen protokol eller opfølgning, ingen protest fra køreren vil accepteres.
 3. Eksklusion - hvis 1 eller 2 ikke har ført til en acceptabel opførsel eller hvis overtrædelsen er af en grov art kan køreren og teamet bliver bedt om at forlade området og køre hjem. Eksklusionen gælder kun en dag medmindre der er tale om en særlig grov overtrædelse som eventuel skal behandles af bestyrelsen. Den myndige person skal rapportere en eksklusion til mindst et andet bestyrelsesmedlem og være klar til at forsvare besluttningen

 

Eksklusion fra klubben - anses kun for gentagende og / eller særlig grov overtrædelse af klubbens regelement eller politik. Det kan kun ske med bestyrelsens flertal, og uden kompensation til medlemmet. Eksklusionsen gælder til den næste Generalforsamlingen mht klubbens vedtætger (§ 10: Eksklusion), dog mindst tre (3) måneder.

 

Klubbens sanktion betyder ikke medlemmet eller klubben ikke har ret til at henvende sig til Dansk Motorsports Unions (DMU) sanktion og klage proces ifølge DMU's Alment Regelement. Dobbelt sanktionering undgåes ved at klubbens sanktion bortfalde hvis en DMU sanktion er udstedt. Hvis DMU's afgørelse er i strid mod klubbens sanktion bortfalder klubbens sanktion, dog uden kompensation for tabte træningsmuligheder, og medlemmet må igen være aktiv i klubben fra afgørelsens dato.

 

 

Eksampel på en process:

Banelederen / bestyrelsensmedlemmet kan stoppe en kørere og tage en snak om / informere personen(er) om den krænkende opførsel.

I tilfælde af (gentagne) overtrædelse / farligt kørsel / uhensynsmæssigt kørsel kan vedkommende ekskluderes fra en træningssession og / eller blive bedt om at køre hjem.