Hadsund Motorklub

Afvikling af arbejdsdage

Bestyrelsen har besluttet følgene:

 

vedr. arbejdsdage  

 

Som medlem i klubben er du forpligtet til at deltage i mindst 3 arbejdsdage/opgaver á mindst 5 timer. En af arbejdsdagene skal være official ved officielt løb eller bane/cafevagt. Såfremt der er flere licenskører/medlemmer på samme bopæl skal familien tilsammen deltage i min. 4 arbejdsdage. Ved udmeldelse inden 01/08 er medlemmet pålagt 1 arbejdsdag. Overskydende arbejdsdage kan ikke bortgives til anden kører.

 

    Hvis du ikke møder op eller udebliver til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale 500 Kr. for hver manglende arbejdsdag til HDMK, før du kan forny dit DMU licens eller klublicens det efterfølgende år.  

 

 

Afvikling af Arbejdsdage i Hadsund motor klub 

 

Hadsund  03.01.18

 

Baggrund for dette tiltag

Det er oftest Tordenskjolds soldater der tager det store slæb og bliver slidt op i utide og mister lysten til at fortsætte med klubarbejde. 

Arbejdsdagene beskrives her nærmere om afviklingen/afregning: 

Formålet med arbejdsregler er at sikre, at ALLE HdMK`s kørelicensindehavere hjælper med de praktiske opgaver, der knytter sig til, at drive en klub og crossbane således, at det ikke kun er en lille hårdfuld af klubbens medlemmer der skal udføre alt arbejde for andre. DU skal også være med. Når vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre for den enkelte, du/vi får Danmarks bedste crossklub/bane at træne på og vi kan få afviklet vores løb til alles tilfredshed. Løbsdagene er en god indtægtskilde for motorklubben og gør at vi kan holde medlemmers betaling nede og en god økonomi i klubben. 

 Arbejdsreglerne gælder alle kørere i HdMK, der har indløst kørerlicens, gælder også trænings og indslusningslicens. Endvidere gælder det klubmedlemmer uden licens i HdMK ”satellitmedlemmer” ·

 

Som medlem i klubben er du forpligtet til at deltage i mindst 3 arbejdsdage/opgaver á mindst 5 timer. En af arbejdsdagene skal være official ved officielt løb eller bane/cafevagt. Såfremt der er flere licenskører/medlemmer på samme bopæl skal familien tilsammen deltage i min. 4 arbejdsdage. Ved udmeldelse inden 01/08 er medlemmet pålagt 1 arbejdsdag. Overskydende arbejdsdage kan ikke bortgives til anden kører.

    Hvis du ikke møder op eller udebliver til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale 500 Kr. for hver manglende arbejdsdag til HDMK, før du kan forny dit DMU licens eller klublicens det efterfølgende år.  

 

De medlemmer som har 10 arbejdsdage/vagter eller flere får et gratis medlemskab af HDMK året efter

 

 Det er ikke afgørende, at det er dig som aktiv der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden repræsentant kan gøre det for dig. Men du er· ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens tilfredsstillelse. Og det bliver registret inden arbejdes bliver gjort. 

 Vores største opgave er besættelse af flagposter og officials til løbsafvikling. For et kalenderår vil du få pålagt flagdage på en af de løbsdage der skal afvikles på banen. Du er selv ansvarlig for at få dagen byttet hvis ikke du er til rådighed, men meld venligst tilbage til bestyrelsen, når du bytter. ·

 Arbejdsdage består hovedsagelig i klargøring af bane samt anlæg til afvikling af løb. Der er fast arbejdsdag før hvert løb, (se kalender!) samt i mindre behov dagene før et løb til finpudsning. Udover dette er det løbende vedligeholdelse af klubhus og udstyr, men kan også være faste opgaver som banevedligeholdelse eller cafeteriapasning, som du kan tilmelde dig. Der er udarbejdet en liste over, hvad der tæller som arbejdsdage, bilag 1. ·

 Der er mødepligt til de dage eller opgaver, du har tilmeldt dig på hjemmeside eller blevet tildelt af bestyrelsen og det er meget vigtigt at du møder op og møder til tiden for at blive registreret. Du skal selv sørge for at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut. Dette er forhåbentlig fuldstændigt overflødigt, men vi skriver det for at undgå misforståelser. Hvis du ikke møder op eller udebliver til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale 500Kr. for hver manglende arbejdsdag til HdMK, før du kan forny dit DMU licens eller klublicens det efterfølgende år. · 

 Danmarks Motor Union støtter op om disse regler, og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenstageren/indehaver er i restance til klubben. ·

 Hvis du på forhånd ved, at du ønsker, at frikøbe dig for dine forpligtelser, kan du det ved at betale 1.500 kr. ekstra i kontingent, du bedes give besked til klubben kasserer. Det vil klubben vise positiv forståelser for – mest fordi du giver besked fra starten, og klubben dermed ved besked om hvor mange arbejdstimer der kan disponeres over. ·

 Såfremt vi kommer til at mangle arbejdskraft, benyttes nogle af de indbetalte penge til køb af dette. Arbejdskraften vil indhentes udenfor som indenfor vores medlemmer. ·

Bilag 1: Tællende arbejdsdage: 

 Udpeget official ved officielle løb. Efter aftale med løbstilrettelægger udført job som official, eks. flagpost, starter, teknisk chef, tidtagerchef, stævneleder m.m. = 1 dag a 500Kr. ·

 Arbejde på arbejdsdage min. 5 timers arbejde. Arbejdet kan eksempelvis bestå af bane- eller bygningsarbejde. Vedligeholdelse som ny opførelse. Det er baneformanden som har ansvaret. = 1 dag a 500Kr. ·

 Træningsleder: Onsdag 16 – 20. eller lørdage10 - 15. = 1 dag a 500Kr. ·

 Cafeteria ansvarlig for 1 år = 10dage ·

 Cafeteriapasning: På onsdage 16 – 20. eller lørdage 10 -15. =1 dag a 500Kr. Cafeteriapasning på Løbsdage fra kl. 6-10, 10-14 eller 14-18. = 1 dag a 500Kr. Det er den ansvarlige for cafeteriaet, som har ansvaret. ·

Bemærkning: Betalinger af egne medlemmer, kan komme på tale, som sidste udvej, hvis det ikke er muligt at få arbejdsopgaverne udført. På lige fod med evt. samaritter, spejdere eller andre som kan får betaling for udført job.